Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Xuân Diệu (332 bài thơ)
- Tố Hữu (246 bài thơ)
- Hàn Mặc Tử (206 bài thơ)
- Trần Đăng Khoa (151 bài thơ)
- Nguyễn Bính (230 bài thơ)
Tạo ngày 16/03/2015 16:46 bởi tôn tiền tử
Phan Lạc Tuyên (1928-2011) là một người hùng đảo chính chống Ngô Đình Diệm ngày 11-11-1960. Vừa ở tù, vừa viết báo yêu nước ở Phnom Penh, là nghĩa quân dưới cờ Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam, nhưng trước hết Phan Lạc Tuyên là một nhà thơ.

Từ trước năm 1960, Phan Lạc Tuyên đã sớm nổi tiếng với bài thơ Tình quê hương được Đan Thọ phổ nhạc.