Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
9 bài thơ
Tạo ngày 16/03/2015 16:46 bởi tôn tiền tử, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 02/08/2020 22:17 bởi tôn tiền tử
Phan Lạc Tuyên (1928-2011) quê làng Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, tỉnh Sơn Tây, thuở nhỏ theo cha sống ở Vạn Kiếp, sau ra học ở Hà Nội, ban đầu chịu ảnh hưởng của Rimbaud. Ông bắt đầu viết từ năm 1944, và động viên học trường sĩ quan dự bị năm 1951.

Khi ra trường, ông đi các chiến dịch Tây Bắc, chiến trường Trung Châu, làm trưởng đoàn văn nghệ quân đội tiếp thu Liên khu 5 năm 1955 và được cử làm một trong các đại diện quân đội trong Đại hội văn hoá toàn quốc năm 1957. Ông là người chỉ huy quân sự số 3 trong cuộc đảo chính chống Ngô Đình Diệm của Nguyễn Chánh Thi và Vương Văn Đông vào tháng 11-1960, sau đó đã trở thành người của Mặt trận Giải phóng. Trong cuộc đảo chính trên, ông dẫn vài đại đội Biệt động quân về Sài Gòn tham gia. Sau khi thất bại, ông lưu vong sang Campuchia. Tại đây ông đã…

 

Tuyển tập chung