Dòng sông mang hình dáng mẹ
Còng lưng ôm đất vào lòng
Tôi về với sông lần ấy
Như là về với mẹ tôi.

Bâng khuâng đò xuôi An phước
Tôi đi giữa bóng cồn xanh
Tắm mình giữa phù sa mát
Gặp em ánh mắt long lanh.

Sông vẫn còn đây hào khí
Cha ông giữ nước thuở nào
Tiếng gươm quyện vào tiếng sóng
Hoá thành tiếng của quê hương.

Sông vẫn ngày đêm cần mẫn
Hiền hoà như đất quê mình
Như hoa lục bình cánh tím
Cái màu hoa tím thuỷ chung.

Sông Măng ngọt ngào lời mẹ
"Ví dầu cầu ván... ầu ơ..."
Bâng khuâng đò xuôi An phước
Nhớ hoài cánh sóng tình quê.