Mắt em một chấm sao trời
Giọt cười ẩn hiện rạng ngời trong mơ
Rối lòng đã tự bao giờ
Làm sao dứt được sợi tơ vô tình
Trời cho em có cái nhìn
Sắc như dao cứa vào tim của người
Lại thêm một nét môi cười
Người dưng bỗng thấy thành người thân ta
Như từ trái thị bước ra
Dịu dàng cô Tấm của bà thuở xưa
Trời sinh ra nắng ra mưa
Em – anh như thể là trưa với chiều.
Tình yêu mật ngọt để dành
Gặp nhau bất chợt mà thành trăm năm…