“Đừng sợ nữa chú gà lạc mẹ”
Tôi vuốt ve khẽ nói với gà con
Nhưng tôi hiểu chẳng bao giờ hết sợ
Nếu bên ta, Mẹ đã không còn…


4-1993