Làm một viên quan phải giữ gìn
Nơi xa, nào nhỏ chức Thừa tuyên
Sai nha trung thực ngồi bên ghế
Con trẻ thơ ngây chạy trước thềm
Người giỏi lỡ đường muôn dặm phí
Chim khôn xây tổ một cành yên
Trời còn ưu ái nên nhìn đến
Gió lạnh đừng cho lọt cửa rèm.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)