Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 27/12/2013 13:52

贈陳名標

釋褐登朝自少年,
一生受用好隨緣。
慎勤夙念共三法,
止足高風慕二賢。
已是煙波閒分境,
應無冰炭到情田。
往來清落真完福,
重喜康強貺自天。

 

Tặng Trần Danh Tiêu

Thích hạt đăng triều tự thiếu niên,
Nhất sinh thụ dụng hảo tuỳ duyên.
Thận, cần, túc niệm cung tam pháp,
Chỉ túc, cao phong mộ nhị hiền.
Dĩ thị yên ba nhàn phận cảnh,
Ưng vô băng thán đáo tình điền.
Vãng lai thanh lạc chân hoàn phúc,
Trùng hỷ khang cường huống tự thiên.

 

Dịch nghĩa

Bỏ áo vải vào triều từ lúc thiếu niên,
Cả đời được tin dùng nhờ duyên mà có.
Hai chữ thận, cần từ lâu đã nhớ trong tam pháp,
Phong thái thanh cao biết đủ biết dừng, mến mộ hai bậc hiền tài.
Nghỉ việc quan hưởng nhàn theo phong cảnh nơi khói sóng,
Thấy mình không hợp thời thì trở về vui thú điền viên.
Xưa nay vui thú thanh nhàn được hưởng phúc trọn đời,
Lại mong rằng có thân thể khoẻ mạnh ấy là phúc trời cho.


Trần Danh Tiêu người xã Yên Sở, huyện Đan Phượng (nay là xã Yên Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội), đỗ tiến sĩ năm 25 tuổi, làm quan đến chức Đông các đại học sĩ.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Cởi áo lên triều tự thiếu niên
Đời được tin dùng vốn nhờ duyên
Phép quan "thận", "cần" trong ba chữ
Biết đủ biết dừng mến hai hiền
Lui quan thanh nhàn nơi khói sóng
Nóng lạnh thì về thú điền viên
Xưa nay thanh cao thường trọn phúc
Trời cho mạnh khoẻ ấy đời tiên

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bỏ áo vào triều lúc thiếu niên,
Cả đời dùng được vốn nhờ duyên.
Thận, cần ghi nhớ trong tam pháp,
Dừng, đủ thanh cao mến nhị hiền.
Nhàn hưởng nghỉ quan nơi khói sóng,
Lui về ấm lạnh thú điền viên.
Thanh nhàn vui thú trọn đời phúc,
Khoẻ mạnh trời cho ấy phúc tiên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời