15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 27/12/2013 13:44

贈枚名琮

却將名利等弁髦,
此去耆英共一曹。
可是坤章甘晦引,
未應蹇節厭塵勞。
留駒自我情何已,
衣錦於公樂正陶。
仕止行藏君子正,
伊巢風節兩爭高。

 

Tặng Mai Danh Tông

Khước tương danh lợi đẳng biền mao,
Thử khứ kỳ anh cộng nhất tào.
Khả thị khôn chương cam hối dẫn,
Vị ưng kiển tiết yếm trần lao.
Lưu câu tự ngã tình hà dĩ,
Ý cẩm ư công lạc chính dao.
Sĩ chỉ hành tàng quân tử chính,
Y Sào phong tiết lưỡng tranh cao.

 

Dịch nghĩa

Ta coi danh lợi như thứ vũ khí giết người,
Phen này quyết hội tụ cùng các bô lão.
Có thể rằng lượng bao dung đang bị lu mờ,
Song chưa hề lùi bước trước gian nan khó nhọc.
Bỏ lại ngựa chiến tự ta thấy không nỡ,
Mặc áo gấm về quê đối với ông thực vui lắm.
Làm quan biết khi hành khi tàng, đó là sự đúng mực của người quân tử.
Danh tiết của Hứa Do và Sào Phủ đua nhau cao thấp.Mai Danh Tông người xã Cao Lãm huyện Sơn Minh (nay thuộc huyện Ứng Hoà, Hà Nội), đỗ tiến sĩ năm Tân Hợi niên hiệu Vĩnh Khánh thứ 3 (1731), làm quan đến chức hiệu thư, tước Lãm Sơn hầu. Bài thơ này Hoàng Ngũ Phúc làm trong thời gian đang giữ chức trấn thủ xứ Sơn Nam.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Khước từ danh lợi với cờ mao
Phen này quyết hội lão anh hào
Chẳng phải đất văn đang mờ tối
Dám chừa việc khó ngại gian lao
Vó ngựa tình tôi còn chưa dứt
Áo gấm bác vui sóng văn trào
Lui quan chí giữ lòng quân tử
Y Sào khí tiết vẫn tranh cao

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Danh lợi ta coi thứ giết người,
Phen này quyết hội lão ngoài đời..
Bao dung có thể đang mờ tối,
Song chẳng bước lùi trước nhọc lao.
Ngựa chiến bỏ đi ta chẳng nỡ,
Cẩm y về xứ ông vui sao!
Hành tàng đúng mực người quân tử.
Sào Phủ Hứa Do tiết thấp cao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời