壽阮陪訟

寫奕相傳致仕家,
完名不忝世巍科。
黃扉地峻清風穆,
綠野堂閒勝席華。
仙跡興遊山有月,
德江辰泛水無波。
熙朝鄭重詢黃髮,
妥我簪朋樂孔嘉。

 

Thọ Nguyễn bồi tụng

Tả dịch tương truyền trí sĩ gia,
Hoàn danh bất thiểm thế nguy khoa.
Hoàng phi địa tuấn thanh phong mục,
Lục dã đường nhàn thắng tịch hoa.
Tiên tích hứng du sơn hữu nguyệt,
Đức giang thần phiếm thuỷ vô ba.
Hy triêu trịnh trọng tuân hoàng phát,
Thoả ngã trâm bằng lạc khổng gia.

 

Dịch nghĩa

Gia đình ông (Vĩ) có truyền thống tốt đẹp,
Ông về hưu vẫn trọn vẹn vinh danh.
Cửa nhà màu vàng, đất bãi mênh mông, gió trong trẻo,
Đồng ruộng biếc xanh, ngôi nhà thanh thoáng, chiếu êm hoa đẹp.
Hứng lên, dạo non chơi theo tích chuyện Lạn Kha, trăng soi sáng núi,
Sông Thiên Đức bao huyền thoại, mặt nước bình lặng.
Buổi sớm đẹp, ân cần đến thăm ông bạn già,
Ta mừng, yên lòng vì ông, một vị quan về hưu, thế là phúc lớn.


Bài thơ này được sưu tầm từ cuốn tộc phả của họ Nguyễn Đức ở làng Phật Tích (huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) do tác giả viết mừng thọ tiến sĩ Nguyễn Đức Vĩ. Nguyễn Đức Vĩ sinh năm Canh Thìn (1700) thi đỗ tiến sĩ, làm quan đến bồi tụng, năm 1764 dâng biểu xin nghỉ hưu, được nhà chúa chấp thuận, trong tiệc triều đình tiễn biệt làm một bài thơ tự thuật và cảm sự ưu ái trọng dụng của triều đình. Bài thơ đó đã được 41 quan viên trong triều hoạ 42 bài trong đó riêng Nguyễn Bá Lân hoạ 2 bài. Bài xướng và tất cả 42 bài hoạ đều được chép trong gia phả họ Nguyễn Đức ở Phật Tích.

Nguồn: Duy Phi, “Bài thơ mới tìm được của Việp công Hoàng Ngũ Phúc”, Tạp chí Hán Nôm, số 2 (99), 2010

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Duy Phi

Nối tiếp công lao những bậc hiền
Uy phong toàn vẹn với danh truyền
Cửa vàng đất rộng cơn nồm mát
Đồng biếc nhà thanh chỗ chiếu êm.
Tiên cảnh thú chơi trăng sáng núi
Đức giang phiếm chuyện nước ru thuyền.
Ân cần sớm đẹp thăm huynh lão
Toại nguyện, quan về tốt phúc thêm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Văn Dũng Vicar

Truyền nhau truyện đẹp trí sĩ gia
Trọn danh không hổ nối nghiệp nhà
Cửa vàng đất rộng gia phong thuận
Đồng xanh nhà thoáng mát chiếu hoa
Dấu tiên hứng dạo trăng sáng núi
Chuyện sông Thiên Đức sóng yên hoà
Sáng đẹp ân cần thăm lão giả
Bạn triều vui phúc thoả lòng ta

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Truyền thống gia đình trí sĩ gia,
Về hưu vẫn trọn giữ danh nhà.
Cửa vàng vườn rộng trong thanh gió,
Nhà thoáng đồng xanh êm chiếu hoa.
Thiên Đức nước bình sông lịch sử,
Lạn Kha núi dạo trăng soi qua.
Ân cần sớm đẹp thăm anh bạn,
Phúc lớn ta mừng quan ẩn nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời