Mùa đông qua phố
Heo may xôn xao
Tán bàng trước cửa
Lá đỏ chênh chao...

Mùa đông qua phố
Luống cuống vòng xe
Chùm hoa tim tím
Hương bay xuống hè...

Mùa đông qua phố
Mưa giăng tơ trời
Rét luồn trong gió
Chảy tràn muôn nơi...

Mùa đông qua phố
Rải làn sương đêm
Mảnh trăng mờ ảo
Chiếu qua êm đềm...

Mùa đông qua phố
Êm tiếng dương cầm
Âm thanh lặng lẽ
Nỗi buồn trầm ngâm...

Mùa đông qua phố
Sẻ trú chốn nào?
Tiếng rao khắc khoải
Đi về nơi nao?