Nàng chung thuỷ với ta bền lâu nhất
Và vất vả nàng tự nguyện giành phần
Và luôn là người động viên an ủi
Những lúc ta sợ hãi khó khăn

Nàng cho ta đồ uống, thức ăn
Và cho vay tiền nong lúc ta cần
Và sắm sửa cho ta quần áo
Và hộ chiếu đi xa cũng tay nàng tần tảo

Mến yêu ơi! Cầu Chúa Trời che chở
Nàng tránh khỏi cái lạnh lùng nắng nỏ
Và cầu Chúa đừng bao giờ ban tặng
Cái diễm phúc ta đã từng đón nhận!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)