20/01/2022 22:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Nàng chung thuỷ với ta bền lâu nhất”
“Du bliebest mir treu am längsten”

Tác giả: Heinrich Heine

Nước: Đức
Đăng bởi hongha83 vào 30/04/2020 07:45

 

Nguyên tác

Du bliebest mir treu am längsten,
Und hast dich für mich verwendet,
Und hast mir Trost gespendet,
In meinen Nöten und Ängsten.

Du gabest mir Trank und Speise,
Und hast mir Geld geborget,
Und hast mich mit Wäsche versorget,
Und mit dem Paß für die Reise.

Mein Liebchen! daß Gott dich behüte,
Noch lange, vor Hitz’ und vor Kälte,
Und daß er dir nimmer vergelte
Die mir erwiesene Güte!

Bản dịch của Chu Thu Phương

Nàng chung thuỷ với ta bền lâu nhất
Và vất vả nàng tự nguyện giành phần
Và luôn là người động viên an ủi
Những lúc ta sợ hãi khó khăn

Nàng cho ta đồ uống, thức ăn
Và cho vay tiền nong lúc ta cần
Và sắm sửa cho ta quần áo
Và hộ chiếu đi xa cũng tay nàng tần tảo

Mến yêu ơi! Cầu Chúa Trời che chở
Nàng tránh khỏi cái lạnh lùng nắng nỏ
Và cầu Chúa đừng bao giờ ban tặng
Cái diễm phúc ta đã từng đón nhận!
Nguồn: Chu Thu Phương, Khúc đệm trữ tình, Heinrich Heine, NXB Văn học, 2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Heinrich Heine » “Nàng chung thuỷ với ta bền lâu nhất”