15.00
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
2 bài thơ, 7 bài dịch

Tác giả cùng thời kỳ

- Thuỵ Anh (321 bài)
- Đinh Thu Hiền (I) (27 bài)
- Nguyễn Vĩnh Tiến (22 bài)
- Giang Tuấn Đạt (48 bài)
- Bùi Thanh Tuấn (14 bài)
Tạo ngày 04/03/2017 08:04 bởi hongha83, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 30/04/2020 07:47 bởi hongha83
Chu Thu Phương (1974 -) bút danh Đan Phong Diệp, quê ở Hà Nội, là nhà thơ, dịch giả Việt Nam, hiện công tác tại Vụ Văn hoá đối ngoại và UNESCO thuộc Bộ Ngoại giao.

Tác phẩm:
- Lá phong đỏ (thơ), NXB Văn học, 2008
- Những khúc đệm trữ tình (thơ dịch), Heinrich Heine, NXB Văn học, 2014

 

Lá phong đỏ (2008)

Thơ dịch tác giả khác