Em không yêu tôi, không yêu tôi
Tôi có cần chi điều đó
Chỉ cần thấy mặt em thôi
Tôi như ông hoàng đầy đủ

Em ghét, ghét tôi vô cùng
Lời đôi môi hồng em nói
Đưa tôi hôn môi đủ rồi
Đành nhủ lòng vậy, em ơi


Nguồn: Khúc đệm trữ tình (thơ), Heinrich Heine, Chu Thu Phương dịch, NXB Văn học, 2015
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)