19/10/2021 02:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Em không yêu tôi, không yêu tôi”
“Du liebst mich nicht, du liebst mich nicht”

Tác giả: Heinrich Heine

Nước: Đức
Đăng bởi hongha83 vào 19/12/2017 15:15

 

Nguyên tác

Du liebst mich nicht, du liebst mich nicht,
Das kümmert mich gar wenig;
Schau ich dir nur ins Angesicht,
So bin ich froh wie ‘n König.

Du hassest, hassest mich sogar,
So spricht dein rotes Mündchen;
Reich es mir nur zum Küssen dar,
So tröst ich mich, mein Kindchen.

Bản dịch của Chu Thu Phương

Em không yêu tôi, không yêu tôi
Tôi có cần chi điều đó
Chỉ cần thấy mặt em thôi
Tôi như ông hoàng đầy đủ

Em ghét, ghét tôi vô cùng
Lời đôi môi hồng em nói
Đưa tôi hôn môi đủ rồi
Đành nhủ lòng vậy, em ơi
Nguồn: Khúc đệm trữ tình (thơ), Heinrich Heine, Chu Thu Phương dịch, NXB Văn học, 2015

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Heinrich Heine » “Em không yêu tôi, không yêu tôi”