Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Vãn Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2017 01:55

送崔珦入朝

書劍功遲白髮新,
強登蕭寺送歸秦。
月斜松桂倚高閣,
明夜江南江北人。

 

Tống Thôi Hướng nhập triều

Thư kiếm công trì, bạch phát tân;
Cưỡng đăng Tiêu tự tống quy Tần.
Nguyệt tà tùng quế ỷ cao các;
Minh dạ giang nam giang bắc nhân.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Châu Hải Đường

Bạc đầu thư kiếm chửa thành;
Chùa Tiêu gắng đến tiễn anh về Tần.
Gác cao tùng quế trăng tàn,
Ngày mai kẻ bắc người nam đôi đường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Tóc bạc ra thư kiếm trể tràng
Chùa Tiêu gắng gượng tiễn về Tần.
Quế tùng tựa gác trăng nghiêng bóng
mai sáng đôi đường kẻ bắc nam.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tóc bạc nên thư và kiếm chậm
Tiễn đi Tần lên gượng chùa Tiêu
Quế thông dựa gác, trăng xiêu
Tối mai tôi bác hai chiều bắc nam.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời