24/01/2022 06:08Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Thôi Hướng nhập triều
送崔珦入朝

Tác giả: Hứa Hồn - 許渾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 02/10/2017 01:55

 

Nguyên tác

書劍功遲白髮新,
強登蕭寺送歸秦。
月斜松桂倚高閣,
明夜江南江北人。

Phiên âm

Thư kiếm công trì, bạch phát tân;
Cưỡng đăng Tiêu tự tống quy Tần.
Nguyệt tà tùng quế ỷ cao các;
Minh dạ giang nam giang bắc nhân.

Bản dịch của Châu Hải Đường

Bạc đầu thư kiếm chửa thành;
Chùa Tiêu gắng đến tiễn anh về Tần.
Gác cao tùng quế trăng tàn,
Ngày mai kẻ bắc người nam đôi đường.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hứa Hồn » Tống Thôi Hướng nhập triều