Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Vãn Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2007 17:14

春日烏延道中

邊窮厄未窮,
復此逐歸鴻。
去路多相似,
行人半不同。
山川藏北狄,
草木背東風。
虛負男兒志,
無因立戰功。

 

Xuân nhật Ô Diên đạo trung

Biên cùng ách vị cùng,
Phục thử trục quy hồng.
Khứ lộ đa tương tự,
Hành nhân bán bất đồng.
Sơn xuyên tàng Bắc Địch,
Thảo mộc bối đông phong.
Hư phụ nam nhi chí,
Vô nhân lập chiến công.


Ô Diên là nước cũ ở vùng Tân Cương, sau bị tiêu diệt bởi chúa Hung Nô là Thiền Vu Mạo Đốn.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hết biên giới ách tai chưa hết
Thêm một lần đuổi vết chim hồng
Đường đi giống núi giống sông
Mà người đi chẳng một lòng như nhau
Chốn sơn lâm ẩn sâu Bắc Địch
Cây cỏ xoay lưng nghịch gió đông
Nam nhi chí khí phụ lòng
Làm sao lập được chiến công đất này

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Biên cùng ách chẳng cùng đâu,
Một lần theo vết đuổi mau chim hồng.
Đường đi giống núi giống sông,
Người đi một nửa bất đồng lòng nhau.
Sơn lâm Bắc Địch ẩn sâu,
Cỏ cây lưng nghịch gió đông xoay vòng.
Nam nhi chí khí phụ lòng
Không ai lập được chiến công đất này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời