07/12/2021 22:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân nhật Ô Diên đạo trung
春日烏延道中

Tác giả: Hứa Đường - 許棠

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2007 17:14

 

Nguyên tác

邊窮厄未窮,
復此逐歸鴻。
去路多相似,
行人半不同。
山川藏北狄,
草木背東風。
虛負男兒志,
無因立戰功。

Phiên âm

Biên cùng ách vị cùng,
Phục thử trục quy hồng.
Khứ lộ đa tương tự,
Hành nhân bán bất đồng.
Sơn xuyên tàng Bắc Địch[1],
Thảo mộc bối đông phong.
Hư phụ nam nhi chí,
Vô nhân lập chiến công.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Hết biên giới ách tai chưa hết
Thêm một lần đuổi vết chim hồng
Đường đi giống núi giống sông
Mà người đi chẳng một lòng như nhau
Chốn sơn lâm ẩn sâu Bắc Địch
Cây cỏ xoay lưng nghịch gió đông
Nam nhi chí khí phụ lòng
Làm sao lập được chiến công đất này
Ô Diên là nước cũ ở vùng Tân Cương, sau bị tiêu diệt bởi chúa Hung Nô là Thiền Vu Mạo Đốn.

[1] Một trong Tứ Di gồm Bắc Địch, Nam Man, Đông Di, Tây Nhung. Người Hán cho rằng những dân tộc chung quanh đều là man di.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hứa Đường » Xuân nhật Ô Diên đạo trung