64.17
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Nguyễn

Đăng bởi karizebato vào 04/07/2009 02:42

Năm ba thằng ngọng đứng xem chuông,
Nó bảo nhau rằng ấy ái uông.


(Theo Quế Sơn thi tập)

Nguyên văn lời dẫn bằng chữ Hán: “Nhị tam nhân xuất Chung thi dĩ uông vận” (Vài ba người ra đề vịnh thơ “Quả chuông”, lấy vần “uông”).

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008