27/10/2021 22:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh chung

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi karizebato vào 04/07/2009 02:42

 

Năm ba thằng ngọng đứng xem chuông,
Nó bảo nhau rằng ấy ái uông.
(Theo Quế Sơn thi tập)

Nguyên văn lời dẫn bằng chữ Hán: “Nhị tam nhân xuất Chung thi dĩ uông vận” (Vài ba người ra đề vịnh thơ “Quả chuông”, lấy vần “uông”).

Nguồn: Kiều Thu Hoạch, Thơ nôm Hồ Xuân Hương, NXB Văn học, 2008

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Vịnh chung