Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thất ngôn cổ phong
Thời kỳ: Nguyễn
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 28/04/2006 08:14, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 17/09/2008 23:45

Bướm ong mừng đã mấy phen nay,
Hồng nhạn xin đưa ba chữ lại;
Dám đâu mưa gió giở bàn tay,
Những sự ba đào xeo tấc lưỡi,
Nam Bắc xa xa mấy dặm đây,
Hải sơn ước để ngàn năm mãi,
Bức tranh khôn vẽ tấm lòng ngay.
Tơ nguyệt rày xe ba mối lại,
Hỏi khách đa tình nhỏ có hay.
Năm canh hồn bướm thêm bơ bải.


Tiêu đề bằng chữ Hán, nghĩa là: Tặng Tốn Phong thị.

Dưới đầu đề có ghi rõ “Hoạ vận tai hậu” 和韻在後 (hoạ vần ở phía sau), nhưng không thấy bài hoạ. Bài thơ còn như dang dở. Thể thơ ít gặp. Có thể là một điệu ca trù nào đó.