18/04/2024 15:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Tốn Phong tử
贈巽峰子

Tác giả: Hồ Xuân Hương - 胡春香

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 27/04/2006 08:14

 

Bướm ong mừng đã mấy phen nay,
Hồng nhạn xin đưa ba chữ lại;
Dám đâu mưa gió giở bàn tay,
Những sự ba đào xeo tấc lưỡi,
Nam Bắc xa xa mấy dặm đây,
Hải sơn ước để ngàn năm mãi,
Bức tranh khôn vẽ tấm lòng ngay.
Tơ nguyệt rày xe ba mối lại,
Hỏi khách đa tình nhỏ có hay.
Năm canh hồn bướm thêm bơ bải[1].
Tiêu đề bằng chữ Hán, nghĩa là: Tặng Tốn Phong thị.

Dưới đầu đề có ghi rõ “Hoạ vận tai hậu” 和韻在後 (hoạ vần ở phía sau), nhưng không thấy bài hoạ. Bài thơ còn như dang dở. Thể thơ ít gặp. Có thể là một điệu ca trù nào đó.

[1] Hai chữ “bơ bải” là phiên âm tạm. Chưa rõ nên đọc thế nào cho phải.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Xuân Hương » Tặng Tốn Phong tử