Hồ Dzếnh được các nhà nghiên cứu văn hoá ghi nhận là một trong các nhà thơ có chân tài. Bài thơ tặng vợ in trong Tuyển tập thơ Việt Nam 1975-2000, không ghi năm tháng sáng tác, nhưng cũng có thể đoán là ông viết vào những năm cuối đời (từ 1985 đến 1990) ở cái tuổi con người đã phải tính đến chuyện... “đi, ở”. Chỉ có 4 câu lục bát với tám dòng thơ, ai yêu thơ chỉ đọc hai lần là thuộc, Hồ Dzếnh đã thể hiện thanh thoát lòng yêu thương, quý trọng người bạn đời của mình rất đằm thắm, da diết.

tửu tận tình do tại