31/03/2023 17:35Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài thơ tặng vợ

Tác giả: Hồ Dzếnh - Hà Triệu Anh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Biển nhớ vào 19/03/2007 11:43

 

Mình vừa là chị là em
Tấm lòng người mẹ, trái tim bạn đời
Mai này tới phút chia đôi
Hai ta ai sẽ là người tiễn nhau?
Xót mình đã lắm thương đau
Tôi xin làm kẻ đi sau đỡ mình
Cuộc đời đâu phải phù sinh
Nước non chan chứa nghĩa tình, mình ơi!
Nguồn: Hồ Dzếnh, Hoa xuân đất Việt, NXB Hoa Tiên, Saigon, 1969

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Dzếnh » Bài thơ tặng vợ