23.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Hiện đại
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Từ khoá: thơ trong tù (209)

Đăng bởi Vanachi vào 21/10/2005 16:29, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Admin vào 24/10/2022 10:56

惜光陰

蒼天有意挫英雄,
八月消磨梏桎中。
尺璧寸陰真可惜,
不知何日出牢籠。

 

Tích quang âm

Thương thiên hữu ý toả anh hùng,
Bát nguyệt tiêu ma cốc trất trung;
Xích bích thốn âm chân khả tích,
Bất tri hà nhật xuất lao lung.

 

Dịch nghĩa

Trời xanh cố ý hãm anh hùng
Tám tháng đã mòn mỏi trong chốn gông cùm;
Tấc bóng nghìn vàng, thật đáng tiếc,
Chẳng biết ngày nào thoát khỏi vòng lao tù?


Câu cuối bài thơ này lấy ý từ một câu trong bài thơ nổi tiếng Chí thành thông thánh của nhà chí sĩ Phan Chu Trinh làm năm 1905, nhằm thức tỉnh sĩ phu hưởng ứng phong trào Duy Tân cứu nước.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Trời xanh cố ý hãm anh hùng,
Cùm xích tiêu ma tám tháng ròng;
Tấc bóng nghìn vàng, đau xót thực,
Bao giờ thoát khỏi chốn lao lung?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
24.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Pham Ha Vu

Trời xanh cố hãm anh hùng
Mỏi mòn tám tháng quanh cùng cùm gông
Bao giờ thoát khỏi lao lung
Nghìn vàng đáng tiếc tấc cùng xót xa.

14.00
Trả lời