街上

街上人爭看漢奸,
漢奸與我本無干。
無干仍是嫌疑犯,
使我心中覺點寒。

 

Nhai thượng

Nhai thượng nhân tranh khán Hán gian,
Hán gian dữ ngã bản vô can.
Vô can nhưng thị hiềm nghi phạm,
Sử ngã tâm trung giác điểm hàn.

 

Dịch nghĩa

Trên đường phố mọi người tranh nhau xem Hán gian,
Hán gian vốn chẳng liên can gì với ta;
Nhưng không liên can mà vẫn là người tù bị tình nghi,
Khiến lòng ta cảm thấy có chút ghê lạnh.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Trân

Ngoài phố tranh nhau xem Hán gian,
Hán gian, ta vốn thực vô can;
Vô can vẫn bị nghi là có,
Thực khiến lòng ta lạnh tới gan.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
33.33
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Tram Nguyen

Trên phố người tranh xem hán gian
Hán gian với bản thân vô can
Vô can vẫn bị ngờ nghi phạm
Khiến cảm thấy lòng lạnh thấu gan.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời