Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 20/11/2020 06:37

Khi ăn khi uống với người
Làm sáng danh Chúa nhẹ lời nói năng
Lòng ngay đi chẳng phân vân
Đặt Chúa trên hết, mọi phần đến sau
Ý riêng làm đủ cơ cầu
Sẽ là thất bại thảm sầu mà thôi!


Cái Bè, Tiền Giang, 2019