23.50
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 31/03/2016 17:34

Quả lê, quả mận, quả đào
Quả nào tươi rói quả nào cho anh?
Người ta xúm xít xung quanh
Luôn bàn luôn tán chuyện tình đôi ta
Đi đâu em hỡi càng xa
Sao ta không lại gần mà yêu thương?
Lỡ mai hai đứa lạc đường
Lạc luôn tình cảm tơ vương khổ lòng.


2000