06/12/2021 22:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quả lê, quả mận, quả đào

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 31/03/2016 17:34

 

Quả lê, quả mận, quả đào
Quả nào tươi rói quả nào cho anh?
Người ta xúm xít xung quanh
Luôn bàn luôn tán chuyện tình đôi ta
Đi đâu em hỡi càng xa
Sao ta không lại gần mà yêu thương?
Lỡ mai hai đứa lạc đường
Lạc luôn tình cảm tơ vương khổ lòng.
2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Quả lê, quả mận, quả đào