Ai về Cai Lậy, Cái Bè
Ghé qua chợ Nổi nghe vè trái cây.


Cái Bè, TIền Giang, 2018