114.00
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 04/04/2016 14:42

Trai tài gái sắc vừa đôi
Sao yêu nhầm kẻ ăn rồi lo chơi?


2000