Anh đá quả cầu vướng tóc em
Còn không xin lỗi, bảo: "Không thèm"
Đứng nhìn ngơ ngáo như thằng ngốc
Em khóc thật nhiều cho anh xem

Giá mà nói khẽ: "Anh sơ ý"
Chuyện nhỏ gì đâu nghĩa lí gì!
Nhưng anh cứng cổ như "chàng ngựa"
Bỏ chạy, bây giờ ta biệt li.


Cái Bè, Tiền Giang 2007