06/06/2023 20:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trai tài gái sắc vừa đôi

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 03/04/2016 14:42

 

Trai tài gái sắc vừa đôi
Sao yêu nhầm kẻ ăn rồi lo chơi?
2000

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Trai tài gái sắc vừa đôi