09/08/2022 12:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ai về Cai Lậy, Cái Bè

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 01/02/2018 17:35

 

Ai về Cai Lậy, Cái Bè
Ghé qua chợ Nổi nghe vè trái cây.
Cái Bè, TIền Giang, 2018

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Ai về Cai Lậy, Cái Bè