03/02/2023 10:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hãy trở nên gương tốt

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 20/11/2020 06:37

 

Khi ăn khi uống với người
Làm sáng danh Chúa nhẹ lời nói năng
Lòng ngay đi chẳng phân vân
Đặt Chúa trên hết, mọi phần đến sau
Ý riêng làm đủ cơ cầu
Sẽ là thất bại thảm sầu mà thôi!
Cái Bè, Tiền Giang, 2019

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Hãy trở nên gương tốt