15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 10/10/2013 06:13

小檜

小檜新移近曲欄,
養成隆棟亦非難。
當軒不是憐蒼翠,
只要人知耐歲寒。

 

Tiểu cối

Tiểu cối tân di cận khúc lan,
Dưỡng thành long đống diệc phi nan.
Đương hiên bất thị liên thương thuý,
Chỉ yếu nhân tri nại tuế hàn.

 

Dịch nghĩa

Cây bách nhỏ mới rời đến gần lan can,
Nuôi thành rường cột to cũng không khó.
Đặt ở hiên không phải vì yêu thích mầu xanh,
Mà muốn cho mọi người thấy sức chịu rét của cây.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Mới đem đặt bách cạnh lan can,
Rường cột nuôi lên chẳng khó khăn.
Gần gũi chẳng vì yêu lá biếc,
Để người thấy sức rất bền gan.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mới dời cây bách cạnh lan can,
Rường cột nuôi to chẳng khó khăn.
Hiên đặt cây không vì lá biếc,
Muốn cây người thấy chịu rét hàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời