Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/09/2018 10:43

九日水閣

池館墮摧古榭荒,
此延嘉客會重陽。
雖慚老圃秋容淡,
且看寒花晚節香。
酒味已醇新過熱,
蟹黃先寔不須霜。
年來飲興衰難強,
漫有高吟力尚狂。

 

Cửu nhật thuỷ các

Trì quán đoạ tồi cổ tạ hoang,
Thử diên gia khách hội trùng dương.
Tuy tàm lão phố thu dung đạm,
Thả khán hàn hoa vãn tiết hương.
Tửu vị dĩ thuần tân quá nhiệt,
Giải hoàng tiên thực bất tu sương.
Niên lai ẩm hứng suy nan cưỡng,
Mạn hữu cao ngâm lực thượng cuồng.

 

Dịch nghĩa

Quán ao đổ nát, đình tạ cũ hoang tàn
Mời khách quý đến đây vào tiết trùng dương
Thẹn vì mảnh vườn già nên sắc thu nhạt
Hãy xem hoa lạnh đưa hương tiết muộn
Vị rượu đã ngon vừa hâm nóng
Cua vàng chưa đến mùa sương mà đã chắc
Mấy năm nay hứng rượu kém
Chỉ có ngâm cuồng sức vẫn còn hăng


Bài này tuyển từ An Dương tập tập 14, bản Tứ khố toàn thư. Bấy giờ cuộc sống của quan lại đã đi vào con đường sa hoa, tác giả không bị thói đời lung lạc. Trong thơ: “Tuy tàm lão phố thu dung đạm, Thả khán hàn hoa vãn tiết hương” được đời truyền đọc.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Quán ao đình tạ cổ tàn hoang
Mời dự trùng dương thảy bạn vàng
Tuy thẹn vườn thu già nhạt sắc
Hãy xem hoa lạnh muộn đưa hương
Rượu ngon vị đậm vừa qua lửa
Cua chắc màu vàng chẳng đợi sương
Rượu mấy năm nay xoàng hứng kém
Mỗi cuồng ngâm sức vẫn còn hăng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Quán ao đình tạ cũ tàn phai,
Mời dự trùng dương khách đến đây.
Thẹn mảnh vườn già thu sắc nhạt,
Đưa hương tiết muộn lạnh hoa thay!
Vị ngon của rượu vừa hâm nóng,
Thịt chắc cua vàng chưa đến ngày!
Hứng rượu mấy năm nay lại kém,
Sức cuồng còn ngậm vẫn hăng say.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời