Đến André Derain

Lâu rồi đi lối cầu thang
Ngôi nhà nơi của người đàn bà qua
Tôi theo dõi đôi lần rồi
Thời gian tốt đẹp dưới trời Amsterdam
Bàn tay những ngón tay đan

Con kênh nay đã hoang tàn tịch liêu
Bến tàu một cảnh tiêu điều
Nụ hôn chừ cũng hắt hiu mất rồi
Người mà tôi gửi cuộc đời
Một ngày tôi phải thả trôi hai giờ

Biệt danh là Rosemonde
Vì mong muốn chẳng bao giờ phai tan
Miệng em là hoa Hà Lan
Dần dà rồi cũng sang ngang bẽ bàng
Tìm hoa hồng của thế gian.