Cỏ bồ câu và chân ngỗng
Đều đã mọc trong vườn
Nơi đang ngủ nỗi buồn
Giữa yêu và khinh thị

Cũng nơi đây bóng chúng mình tìm đến
Sau lại nhoè tan trong màn đêm
Mặt trời tô cho bóng thẫm
Rồi cùng bóng biến biệt tăm

Các thần của những dòng nước cuộn
Để suối tóc trôi xuôi
Qua đi thôi anh cần đeo đuổi
Cái bóng diễm kiều mà mình hằng ao ước đấy thôi


Nguồn: Thơ Guillaume Apollinaire, NXB Ngoại Văn, 1990
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)