Rất muốn nói một lời yêu chân thật
Nhưng sợ em rồi sẽ nghĩ ta đùa
Trớ trêu nhỉ, ngày thế gian nói dối
Thôi quay về xin lại giấu vào thơ...


2014

Nguồn: blog cá nhân của tác giả