Chúng ta rồi sẽ không mặc vừa tình yêu
Và cất chúng vào trong góc Tủ-
Cho tới một buổi lễ thời trang Cổ-
Như Trang phục của những vị Tổ tiên