21/03/2023 09:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

“Tình yêu giống như áo quần”
“We outgrow love like other things”

Tác giả: Emily Dickinson

Nước: Mỹ
Đăng bởi doume_totrami vào 11/07/2007 05:40

 

Nguyên tác

We outgrow love like other things
And put it in the Drawer -
Till it an Antique fashion shows -
Like Costumes Grandsires wore.

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Chúng ta rồi sẽ không mặc vừa tình yêu
Và cất chúng vào trong góc Tủ-
Cho tới một buổi lễ thời trang Cổ-
Như Trang phục của những vị Tổ tiên

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Emily Dickinson » “Tình yêu giống như áo quần”