Chỉ còn lại cơn mưa
Ngang qua Trời mùa hạ
Đã từ biệt nhau đâu
Sao em đi vội vã?

Cũng là cơn mưa này
Khi xưa mình gặp gỡ
Bây giờ chỉ còn đây
Những nỗi buồn đã cũ.

Ngỡ chỉ là giọt nước
Tháng ngày sẽ trôi mau
Nhưng ai mà biết được
Tạnh rồi mới thấy đau.

Giá mà tôi có thể
Ước những điều ngày xưa
Những giận hờn thoáng chốc
Như là những cơn mưa.

Ngỡ chỉ là giọt nước
Tháng ngày sẽ trôi mau
Nhưng ai mà biết được
Tạnh rồi mới thấy đau.

Giá mà tôi có thể
Ước những điều ngày xưa
Những giận hờn thoáng chốc
Như là những cơn mưa.

Ngỡ chỉ là giọt nước
Tháng ngày sẽ trôi mau
Nhưng ai mà biết được
Tạnh rồi mới thấy đau.

Giá mà tôi có thể
Ước những điều ngày xưa
Những giận hờn thoáng chốc
Như là những cơn mưa.

tửu tận tình do tại