Trong đêm tối của khu vườn,
sáu cô gi-tan
mặc hàng trắng
nhảy múa.

Trong đêm tối của khu vườn,
đầu quấn
những bông hồng bằng giấy
và lá hồi thơm.

Trong đêm tối của khu vườn,
hàm răng như xa-cừ của họ
ghi bóng tối
hực cháy.

Và trong đêm tối của khu vườn,
những chiếc bóng của họ dài ra,
và vươn mãi tới trời,
những chiếc bóng tím ngắt

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé