Bàn tay nhăn nhúm
như một con sứa
che con mắt nhức nhối
vì ánh đèn.

Con ách chuồn.
Những lưỡi kéo bắt tréo.

Trên làn khói trầm hương trắng,
có chút gì
như con chuột chũi
hay con bướm mơ hồ.

Con ách chuồn.
Những lưỡi kéo bắt tréo.

Nàng siết chặt một trái tim
vô hình, các người có thấy?
Một trái tim
phản ánh trong gió.

Con ách chuồn.
Những lưỡi kéo bắt tréo.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé