Đức chúa Ki-ri-xi-tô nước da nâu
đi qua
từ bông huệ lớn xứ Giu-đê-a
tới bông cẩm-chướng nước Tây-ban-nha.

Hãy nhìn người từ đâu tới!

Từ nước Tây-ban-nha.
Bầu trời trong trẻo, bầu trời đen tối,
đất nám cháy,
và những lòng sông nơi
nước chảy thật chậm rãi.
Đức chúa Ki-ri-xi-tô nước da nâu,
với mái tóc màu hung hung,
hai gò má nhô lên
và hai con ngươi trắng.

Hãy nhìn người đi qua đâu!

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé