Dưới cây cam nàng giặt
những chiếc tã bằng vải.
Nàng có đôi mắt xanh
và tiếng nói màu tím.

Ôi, tình ái,
dưới cây cam đương hoa!

Nước trên con lạch nhỏ
chảy đầy ánh nắng,
trong khóm ô-liu
chiêm chiếp một con sẻ

Ôi, tình ái,
dưới cây cam đương hoa!

Rồi, khi nàng Lola
dùng hết miếng xà-phòng,
những chàng đấu bò nho nhỏ sẽ tới.

Ôi, tình ái,
dưới cây cam đương hoa!

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé