Ôi nghiêm nghị làm sao ngọn lửa
của cây đèn khi trầm tư!

Như một người đạo sĩ Ấn-độ
nó chăm chú nhìn vào ruột gan bằng vàng
và lu mờ đi khi mơ màng
những bầu khí không có gió.

Con cò cháy sáng rực
từ trong tổ mổ mổ
những khối bóng đậm đặc nhất,
rồi nghiêng mình run run
trên đôi mắt tròn
của em bé gi-tan đã chết.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé