Rơi một chiếc lá
và hai
và ba.
Trên mặt trăng một con cá bơi.
Nước ngủ một giờ
và biển trắng ngủ cả trăm.
Người đàn bà
chết giữa nhánh cây.
Người nữ tu
hát trong lòng quả lựu.
Đứa con gái
hái trái thông từ cây thông.
Và cây thông
tìm ngọn bút lông của líu lo tiếng hát
Nhưng con hoạ mi
quẩn quanh khóc những vết thương của nó.
Và tôi cũng thế,
vì một chiếc lá rơi
và hai
và ba.
Và một cái đầu bằng thuỷ tinh
và một cây vĩ cầm bằng giấy.
Và tuyết có thể đến với thế giới
nếu tuyết ngủ một tháng,
và những nhánh cây đấu vật cùng thế giới,
một rồi một,
hai rồi hai
và ba rồi ba.
Ôi, chất ngà rắn rỏi của da thịt vô hình!
Ôi, vực thẳm không còn bầy kiến của rạng đông!
Với tiếng reo xào xạc của những nhánh cây,
với tiếng thở sườn sượt của những người đàn bà,
với tiếng kêu ồm ộp của loài ếch nhái
và tiếng chảy ùng ục vàng óng của mật ong.
Một tượng bán thân của bóng tối sẽ đến
mang vòng nguyệt quế.
Vì cơn gió, bầu trời sẽ
cứng chắc như một bức tường
và tất cả những nhánh cây ngã gục
sẽ khiêu vũ với nó.
Một rồi một
quanh mặt trăng,
hai rồi hai
quanh mặt trời,
và ba rồi ba
cho chất ngà say ngủ.

Dẫu em có nghi ngờ ! Ngôi sao là ánh lửa ! Mặt trời di chuyển chỗ ! Chân lý là dối lừa ! Nhưng em chớ nghi ngờ ! Tình yêu Anh em nhé