Córdoba
Xa thẳm, cô liêu

Con ngựa ô, vành vạnh vầng trăng
Ô liu đầy túi
Dù ta thuộc hết đường hết lối
Chẳng bao giờ tới Córdoba

Đi qua đồng, đi qua gió
Con ngựa đen, vầng trăng đỏ
Cái chết rình rập ta nơi đó
từ trên ngọn tháp Córdoba

Ôi chú ngựa quý giá
dằng dặc chặng đường dài!
Trên đường Córdoba
có cái chết đón đầu, ta biết!

Córdoba
Xa thẳm, cô liêu


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)